Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonych przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych .

Informacja na stronę internetową

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

Dyrekcja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem pragnie poinformować , iż dnia 16 kwietnia 2020 roku została podpisana z Ministerstwem Sprawiedliwości umowa nr DFS-III.7211.179.2020 na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Głównym celem działania jest wsparcie  i rozwój  systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonych przestępstwem i świadkom  oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych  zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem .

W ramach umowy zrealizowano zadanie polegającego na zakupie :

  • Videogastroskopu – 1 szt
  • Maseczek ochronnych z filtrem FFP3, 500 sztuk ,

Współfinansowanych w 77,02% ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zakupione materiały i sprzęt będą wykorzystywane do zabezpieczenia świadczeń medycznych osobom pokrzywdzonym przestępstwami oraz mieszkańcom powiatu , których stan zdrowia wzbudza uzasadnione podejrzenie zarażenia się wirusem SARS CoV-2 .

  • 17 czerwiec 2020 10:43
  • Drukuj