Oddziały

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

 

Izba Przyjęć

Więcej informacji
 

Oddział Położniczo - Ginekologiczny

Więcej informacji
 

Oddział Chorób Wewnętrznych

Więcej informacji
 

Oddział Chorób Płuc

Więcej informacji
 

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Więcej informacji
 

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Więcej informacji
 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Więcej informacji
 

Oddział Pediatryczny

Więcej informacji
 

Pracownia Rehabilitacji Leczniczej

Więcej informacji
 

Pracownia Fizjoterapii w Czyżewie

Więcej informacji
 

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Więcej informacji
 

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Więcej informacji
 

Apteka Szpitalna

Więcej informacji

Szpital w Ciechanowcu

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Więcej informacji