Oddział Położniczo - Ginekologiczny

Oddział  Położniczo Ginekologiczny i Blok Porodowy mieści się na I piętrze budynku szpitala.

PERSONEL ODDZIAŁU:

Koordynatorem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego jest:

lek. med. Bogumiła Miłkowska-Płotczyk
 
 
Zespół lekarski:

lek. med. Mirosława Wyszyńska – koordynator do spraw neonatologii

lek. med. Małgorzata Kamińska

lek. med. Wojciech Rasteński

lek. med. Krzysztof Boćkowski

lek. med. Zbigniew Skoczylas


Położna oddziałowa:
- mgr Agnieszka Zalewska

Kontakt telefoniczny:
 
- pokój lekarzy ginekologów- 86 47 75 408
- pokój lekarza neonatologa- 86 47 75 470
- pokój oddziałowej- 86 47 75 414
- sala porodowa - 86 47 75 404
 
 
Odwiedziny:
Oddział położniczy w godz.: 10.00 – 13.00 oraz 17.00 – 19.00
Oddział ginekologii w godz.: 11.00 – 19.00