Oddział Położniczo - Ginekologiczny

Koordynator Oddziału- lek. Bogumiła Miłkowska - Płotczyk

Pielęgniarka Koordynująca - mgr Agnieszka Zalewska

Numery telefonów: 

  • pokój lekarzy ginekologów – 86 47 75 408
  • pokój lekarza neonatologa – 86  47 75 470
  • pokój oddziałowej – 86 47 75 495
  • sala porodowa - 86 47 75 476
  • dyżurka położnych położnictwo - 86 47 75 455
  • dyżurka położnych ginekologia - 86 47 75 473


Opieka medyczna w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym:
  

  • lek. Mirosława Wyszyńska – koordynator do spraw neonatologii
  • lek. Wojciech Rasteński
  • lek. Krzysztof Boćkowski
  • lek. Zbigniew Skoczylas

SZKOŁA RODZENIA 

Zajęcia prowadzone są od 26 tygodnia ciąży.

Zapisy pod nr tel. 864775495.