Oddział Ginekologiczny i Położniczo - Noworodkowy

Koordynator Oddziału - lek. Bogumiła Miłkowska - Płotczyk

Położna Koordynująca - mgr Agnieszka Zalewska

Numery telefonów: 

 • pokój lekarzy ginekologów – 86 47 75 408
 • pokój lekarza neonatologa – 86  47 75 470
 • pokój oddziałowej – 86 47 75 495
 • sala porodowa - 86 47 75 476
 • dyżurka położnych położnictwo - 86 47 75 455
 • dyżurka położnych ginekologia - 86 47 75 473


Opieka medyczna w Oddziale Ginekologicznym i Położniczo - Noworodkowym:
  

 • lek. Mirosława Wyszyńska – specjalista neonatolog
 • lek. Krzysztof Boćkowski
 • lek. Zbigniew Skoczylas
 • lek. Małgorzata Kamińska
 • lek. Katarzyna Kajurek

SZKOŁA RODZENIA 

Zajęcia prowadzone są od 26 tygodnia ciąży.

Zapisy pod nr tel. 864775495.