Ważne linki

1)      Rejestr Produktów Leczniczych:

http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/#results

2)      Komunikaty bezpieczeństwa – produkty lecznicze: 

http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/komunikaty-bezpiecze%C5%84stwa-0

3)      Komunikaty bezpieczeństwa – wyroby medyczne: 

http://www.urpl.gov.pl/pl/wyroby-medyczne/komunikaty-bezpiecze%C5%84stwa

4)      Decyzje GIF – wstrzymania/wycofania leków z obrotu:

https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje?page=0urpl.gov.pl


5) Deklaracja dostępności:

http://szpitalwysmaz.pl/cms/deklaracja

 

  • 28 grudzień 2017 14:36
  • Drukuj