Szpitalny Oddział Ratunkowy

Koordynator Oddziału- dr n. med. Sebastian Żukowski  - specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej.

Pielęgniarka Oddziałowa- mgr Elwira Malinowska

Lekarz dyżurny tel.: (86) 477-54-54

Punkt pielęgniarski tel.: (86) 477-55-59

Opieka medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym :
  

 • dr n. med. Swietłana Bolińska
 • lek. Michał Posmyk
 • lek. Kamil Olszewski
 • lek. Dmytro Makonchuk

Do szpitalnego oddziału ratunkowego powinni zgłaszać się tylko pacjenci wymagający udzielenia pomocy medycznej w sytuacji stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Stan nagły polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała czy też utrata życia. Takie objawy to np.:

 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości
 • napad drgawek,
 • nagły silny ból w klatce piersiowej,
 • nagły silny ból brzucha,
 • krwawienie z przewodu pokarmowego,
 • silne krwawienie z dróg rodnych lub dróg moczowych,
 • uraz,
 • zatrucie,
 • rozległe oparzenia.

Stany wymienione powyżej wymagają podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych oraz leczenia. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR polega na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Po zdiagnozowaniu pacjenta oraz ustabilizowaniu jego funkcji życiowych jest on wypisywany lub – jeśli wymaga dalszego leczenia – przekazywany do oddziału, który zajmuje się leczeniem danej jednostki chorobowej.

Do SOR nie powinni zgłaszać się pacjenci, którzy chcą uzyskać:

 • receptę na stosowane przewlekle leki,
 • konsultację w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • skierowanie na konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe,
 • zwolnienie lekarskie, wniosek do ZUS, skierowanie do sanatorium oraz inne zaświadczenia i druki medyczne nie związane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego

Wizyta w szpitalnym oddziale ratunkowym nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy też lekarza poradni specjalistycznej.