Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy tel. (86) 477-55-59 lub (86) 477-55-60

Lekarzem kierującym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym jest  lek. med - specjalista medycyny ratunkowej Izabela Ewa Nowacka

Ponadto w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pracują lekarze specjaliści:

dr n. med. Swietłana Bolińska

lek. med. Agnieszka Jamiołkowska

lek. med. Michał Posmyk

lek. med. Marta Moroz

lek. med. Kamil Olszewski

 

 

Do szpitalnego oddziału ratunkowego powinni zgłaszać się tylko pacjenci wymagający udzielenia pomocy medycznej w sytuacji stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Stan nagły polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała czy też utrata życia. Takie objawy to np.:

 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości
 • napad drgawek,
 • nagły silny ból w klatce piersiowej,
 • nagły silny ból brzucha,
 • krwawienie z przewodu pokarmowego,
 • silne krwawienie z dróg rodnych lub dróg moczowych,
 • uraz,
 • zatrucie,
 • rozległe oparzenia.

Stany wymienione powyżej wymagają podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych oraz leczenia. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR polega na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Po zdiagnozowaniu pacjenta oraz ustabilizowaniu jego funkcji życiowych jest on wypisywany lub – jeśli wymaga dalszego leczenia – przekazywany do oddziału, który zajmuje się leczeniem danej jednostki chorobowej.

Do SOR nie powinni zgłaszać się pacjenci, którzy chcą uzyskać:

 • receptę na stosowane przewlekle leki,
 • konsultację w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • skierowanie na konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe,
 • zwolnienie lekarskie, wniosek do ZUS, skierowanie do sanatorium oraz inne zaświadczenia i druki medyczne nie związane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego

Wizyta w szpitalnym oddziale ratunkowym nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy też lekarza poradni specjalistycznej.

 

 

Red. M.Pabich