Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Na badanie do Pracowni Rezonansu należy zapisywać się w Centralnej Rejestracji Szpitala codziennie w dni robocze w godzinach 8.00-17.00 lub 

telefonicznie: 798-801-648 w godzinach od 10:00-14:00

Rezonans magnetyczny (MR) to nieinwazyjne i nieszkodliwe badanie pozwalające na ocenę stanu wszystkich narządów wewnętrznych i tkanek. Jest niezwykle precyzyjny – wskazuje na zmiany chorobowe w układzie mięśniowym i szkieletowym, w tym również w szpiku kostnym. Umożliwia ocenę funkcjonowania naczyń krwionośnych i serca. W zależności od potrzeb diagnostycznych może być wykonany z podaniem kontrastu lub bez. Badanie rezonansem magnetycznym najczęściej wykonuje się w diagnostyce planowej i profilaktycznej chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz zmian nowotworowych.
W pracowni wykonujemy rezonans magnetyczny głowy, brzucha, kręgosłupa, stawów i inne. W zależności od badanego obszaru cała procedura trwa od 20 do 60 minut.  Badanie MR polega na oddziaływaniu polem magnetycznym na organizm. Podczas badania nie należy mieć na sobie żadnych metalowych przedmiotów. O wszelkich metalowych przedmiotach w organizmie (implanty, śruby, stabilizatory itd.) należy poinformować personel przeprowadzający badanie.                                                                                                           

MR nie przeprowadza się u osób z rozrusznikiem serca lub neurostymulatorem.

Przygotowanie do badania:

Ubranie

Nie ma konieczności rozebrania się do badania, ale ubranie musi być pozbawione elementów metalowych (guziki, cekiny, pasek, zegarek, spinki, biżuteria itp.). Do pomieszczenia badania nie wolno wnosić także metalowych przedmiotów (telefonu komórkowego, kart magnetycznych, urządzeń elektronicznych itp.).

Czas

Badanie trwa około 20-60 min

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja w celu ustalenie terminu badania.

Posiłki

Nie należy jeść 3 godz. przed badaniem oraz pić 1 godz. przed badaniem (prosimy potwierdzić podczas rejestracji). Osoby, które przyjmują na stałe leki powinny je zażyć tak jak zwykle.

Dokumenty

Prosimy o przedstawienie dokumentów:

 • dokument tożsamości,
 • skierowanie na badanie,
 • wyniki wcześniejszych badań,
 • w przypadku wszczepionych jakichkolwiek implantów należy dostarczyć dokumentację medyczną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do badań,
 • w przypadku badania z kontrastem należy posiadać aktualny (nie starszy niż 7 dni) laboratoryjny wynik poziomu kreatyniny.

 

PRZECIWSKAZANIA:

1. Bezwzględne przeciwwskazania – wykluczające z badania:

 • rozrusznik serca,
 • neurosymulatory (np. słuchowe).

 

2. Względne przeciwwskazania – wymagające dostarczenia dokumentacji leczenia operacyjnego:

 • metaliczne implanty ortopedyczne,
 • sztuczna zastawka serca,
 • klipsy naczyniowe,
 • stabilizatory,
 • druty i śruby.

 Przeciwwskazania nie obejmują:

 • pacjentów posiadających implanty zębowe, wypełnienia i mostki,
 • kobiet w ciąży po pierwszym trymestrze.

 

Przebieg badania:

 1. Rejestracja

         Na umówioną wizytę należy zgłosić się ok. 10 min przed ustaloną godziną badania. Podczas rejestracji należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz oraz przedstawić skierowanie na badanie (jeśli jest wymagane). W przypadku badań z kontrastem należy dodatkowo przedstawić aktualny wynik badania poziomu kreatyniny.

 1. Pokój przygotowawczy

         Przygotowanie do badania, odbywa się w przeznaczonym do tego, osobnym pomieszczeniu. Przed rozpoczęciem badania należy wypełnić kwestionariusz, a w szatni pozostawić wszelkie metalowe przedmioty i części garderoby oraz urządzenia elektroniczne (biżuterię, paski, telefony, karty itp.).

 1. Badanie

         Badanie jest wykonywane przez technika radiologii. Podczas badania można pozostać w ubraniu. Badaniu towarzyszy zwiększone natężenie hałasu. W czasie trwania badania (20-60 min) należy pozostać nieruchomo w jednej pozycji. W uzasadnionych sytuacjach do prawidłowego wykonania badania wymagane jest podanie środka kontrastującego.

 1. Wyniki badania

         Po wynik badania MR należy zgłosić się osobiście do Centralnej Rejestracji Szpitala. Odbiór wyniku przez osobę trzecią możliwy jest na podstawie pisemnego upoważnienia.