Poradnia Leczenia Bólu

Rejestracja na wizytę do lekarza specjalisty odbywa się w Centralnej Rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Rejestracja telefoniczna do Poradni w godzinach od 10:00-15:00:

 • 864775446
 • 864775447 

Numer do Poradni: 86 47-75-418

Prosimy o przygotowanie numeru pesel oraz skierowania do danej poradni

Lekarze przyjmujący w poradni: 

 • lek. Katarzyna Krasowska-Woroszył

Ból przewlekły traci rolę ostrzegawczo-obronną, staje się niezależnym zespołem chorobowym i tym samym źródłem cierpienia, prowadzącym do obniżenia jakości życia. W leczeniu bólu przewlekłego należy poszukiwać zawsze możliwości leczenia przyczynowego. Choć nie zawsze jest to możliwe, podstawowym obowiązkiem lekarza wobec pacjenta jest uśmierzanie bólu i niesienie ulgi w cierpieniu.

W jakich sytuacjach pacjent powinien udać się/zostać skierowany do specjalistycznej poradni leczenia bólu:

 • Brak lub niewielka skuteczność dotychczasowego leczenia bólu
 • Trudności w postawieniu właściwego rozpoznania zespołu bólowego
 • Szybkie narastanie zapotrzebowania na leki przeciwbólowe
 • Wskazania do zastosowania inwazyjnych metod leczenia
 • Objawy niepożądane po zastosowanym leczeniu

W Poradni Leczenia Bólu fachowy personel medyczny zapewnia wielokierunkowe leczenie pacjenta z bólem przewlekłym:

 • farmakoterapia
 • techniki interwencyjne - blokady diagnostyczno-prognostyczne
 • neuromodulacja (akupunktura, TENS)
 • rehabilitacja

Celem wielokierunkowego leczenia bólu zapewnionego w  Poradni Leczenia Bólu jest:

 • Identyfikacja możliwie wszystkich problemów związanych z bólem
 • Eliminowanie błędnie stosowanych leków, złego ich kojarzenia i wprowadzenie właściwej farmakoterapii
 • Wprowadzenie programu odbudowy aktywności ruchowej
 • W miarę możliwości eliminowanie niepotrzebnych zachowań bólowych
 • Wskazanie kierunków i możliwości poprawy samopoczucia, nastroju, chęci współpracy i uzyskania większej niezależności
 • Leczenie depresji
 • Edukacja pacjenta, jego rodziny/opiekunów
 • Ustalenie z pacjentem realistycznych możliwości i celów leczenia
 • Ustalenie z pacjentem planu leczenia bólu
 • Przywracanie aktywności społecznej, zawodowej (powrót do pracy)