Podstawy prawne funkcjonowania szpitala

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618);

2) Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.