Podstawy prawne funkcjonowania szpitala

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 

2) Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.