Struktura organizacyjna szpitala

Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą następujące przedsiębiorstwa:

1) Przedsiębiorstwo - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne;

2) Przedsiębiorstwo - Stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne;

3) Przedsiębiorstwo - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne;

4) Przedsiębiorstwo - Medyczne Laboratorium Diagnostyczne.

Pliki do pobrania