Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej w Krzyżewie

Koordynator Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej:  lek. Małgorzata Jamiołkowska - specjalista rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka Koordynująca: Anna Ignatiuk - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Numer telefonu: 797 484 759

Oddział  Rehabilitacji Pulmonologicznej prowadzi rehabilitację pacjentów w szczególności w zakresie:

-przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, nieżytu oskrzeli z zaburzeniami wentylacji -astmy oskrzelowej po zaostrzeniu -rozstrzeni oskrzeli -stanów przed-  i pooperacyjnych w zakresie klatki piersiowej -stanów po przebytych zapaleniach płuc (do 3 tygodni od zakończenia leczenia)

-stanów po przebytym wysiękowym zapaleniu opłucnej (do 3 tygodni od zakończenia leczenia) -pylicy płuc

Skierowanie na oddział rehabilitacji pulmonologicznej wystawić może:

-lekarz oddziału pulmonologicznego, torakochirurgicznego, kardiologicznego, laryngologicznego, chorób wewnętrznych, alergologicznego -lekarz poradni chorób płuc, alergologicznej, rehabilitacyjnej

 

Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie planowym - po wcześniejszym ustaleniu terminu na podstawie kolejki pacjentów oczekujących.