Ośrodek Dziennej Rehabilitacji

Kontakt telefoniczny: 86 47 75 430 gabinet lekarski

                                86 47 75 465 rejestracja poniedziałek-piątek w godz. 08.30-15.15

Kierownik Ośrodka Dziennej Rehabilitacji: mgr Agnieszka Knieć

Czas trwania rehabilitacji w warunkach Ośrodka Dziennej Rehabilitacji wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych.  Do ośrodka może kierować lekarz

 oddziałów:

 • urazowo ortopedycznych
 • chirurgicznych
 • neurochirurgicznych
 • neurologicznych
 • reumatologicznych
 • wewnętrznych
 • onkologicznych
 • ginekologicznych
 • urologicznych
 • pediatrycznych
 • kardiologicznych

poradni:

 • rehabilitacyjnej
 • urazowo ortopedycznej
 • neurologicznej
 • reumatologicznej

podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych

 

Harmonogram pracy Ośrodka Dziennej Rehabilitacji:

poniedziałek 8:00 - 16:00

wtorek 10:00 - 18:00

środa 8:00 - 16:00

czwartek 10:00 - 18:00

piątek 8:00 - 16:00

Lekarz dokonuje kwalifikacji pacjenta na podstawie skierowania, dokumentacji medycznej oraz po aktualnej ocenie stanu zdrowia pacjenta.

Dokumenty wymagane podczas kwalifikacji:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • skierowanie
 • pełna dokumentacja medyczna

Kwalifikacje odbywają się:

poniedziałek 8:00 - 13:00; 15:00-16:00

wtorek 14:30 - 18:00

środa 10:00 - 15:30

czwartek 10:00 - 15:00

Personel lekarski ośrodka:

lek. Anna Ołtarzewska

lek. Janusz Truskolaski

Pacjent zgłaszający się na zabiegi do Ośrodka Dziennej Rehabilitacji powinien zabrać ze sobą:

 • ręcznik
 • obuwie na zmianę
 • wygodne ubranie do ćwiczeń