Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i współpracujących pracowni diagnostycznych Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

W dniu 18.12.2023 r. została podpisana z Ministrem Zdrowia umowa na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i współpracujących pracowni diagnostycznych Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”.

Zdanie jest realizowane w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego.

 

Numer umowy: DOI/FM/SMPL/129/MDSOR/2023/660/421

Okres realizacji zadania: 01.01.2024 – 31.12.2024

Planowana wartość zadania: 10.545.900 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Medycznego: 10.545.900 zł

 

Celem głównym planowanego zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia poprzez poprawę infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Planowana inwestycja ma charakter modernizacyjny oraz ma służyć doposażeniu jednostki.

Zakres prac:

 • wykonanie instalacji przeciwpożarowej w SOR
 • wykonanie instalacji łączności z zespołami ratownictwa medycznego
 • modernizacji segregacji pacjentów przez wprowadzenie automatyzacji, koordynacji IT, doposażenia
 • sprzętów niezbędnych do segregacji pacjentów
 • modernizacja oraz doposażenie pracowni RTG
 • doposażenie pracowni endoskopii, bronchoskopii, endoskopii
 • zakup sprzętu do SOR

Realizacja zadania pozwoli na spełnienie celów:

 • podniesienie jakości usług,
 • usprawnienie realizacji świadczonych usług,
 • poprawę efektów zdrowotnych,
 • skrócenie czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia,
 • zapewnienie odpowiednich standardów leczenia pacjentów SOR.

 

Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo zgłaszających się do szpitala pacjentów, w tym osób z niepełnosprawnością. Skróci czas oczekiwania chorych wymagających pilnej diagnostyki, umożliwi szybsze podjęcie czynności terapeutycznych. Dzięki zaplanowanym zakupom będzie można diagnozować, leczyć oraz przekazywać do dalszego leczenia pacjentów zgonie z aktualną wiedzą medyczną.

 • 8 styczeń 2024 11:24
 • Drukuj