„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

 

          Dyrekcja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, pragnie poinformować, że w dniu 5 listopada 2020 roku  została podpisana umowa o powierzenie grantu nr COVID-19.10.17  w ramach  programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt nr : POWR.05.02.00-00-0001/20, pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Wartość projektu : 167 793,82 Pln

Cel projektu :

Rekompensata negatywnych  skutków epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Środki finansowe z projektu to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia .

Ponadto, placówki będą mogły również zakupić ze środków projektu środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i pensjonariuszy.

 

 

  • 20 listopad 2020 15:20
  • Drukuj