Wytyczne dla studentów praktyk wakacyjnych

Wymagane dokumenty:

1) Podanie do Dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem o wyrażenie zgody na odbycie praktyki wakacyjnej - należy podać termin, liczbę godzin;

2) Załączniki do podania:

  • skierowanie z uczelni na praktykę;
  • program praktyki;
  • kserokopia legitymacji studenckiej;
  • kserokopia badań profilaktycznych;
  • kserokopia polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

Podanie wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Szpitala (budynek administracyjny I piętro pokój 102).

 

Student może rozpocząć realizację praktyk jeżeli:

  •      Złożył wymagane dokumenty i otrzymał zgodę
  •      Ukończył szkolenie BHP - realizowane po wcześniejszym ustaleniu terminu tel. 86 4775451
  •      Zapoznał się z Regulaminem Pracy Szpitala Ogólnego  - regulamin dostępny w Dziale Kadr i Płac
  •      Posiada wymagany fartuch i obuwie
  •      Posiada identyfikator

Zakończenie praktyki potwierdzane jest odpowiednim wpisem w dzienniczku praktyki.