Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - lek. med. Katarzyna Krasowska - Woroszył.

W skład Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wchodzą:

  • Blok Operacyjny
  • Oddział Intensywnej Terapii

Blok Operacyjny

Pielęgniarka oddziałowa - mgr Irena Staśczak

Kontakt:

Lekarze Anestezjolodzy       nr tel. 86 47 75 551

Pielęgniarka Oddziałowa   nr tel. 86 47 75 552

Pokój socjalny                      nr tel. 86 47 75 550

Oddział Intensywnej Terapii

Pielęgniarka oddziałowa - mgr Elżbieta Wróblewska

Kontakt:

Lekarz Anestezjolog             nr tel. 86 47 75 542

Pielęgniarka Oddziałowa   nr tel. 86 47 75 403

Pokój Pielęgniarek               nr tel. 86 47 75 543