Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Koordynator Oddziału - lek. Sergiusz Krupski - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii


W skład Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wchodzą:

  • Blok Operacyjny
  • Oddział Intensywnej Terapii

Blok Operacyjny

Pielęgniarka oddziałowa - mgr Irena Staśczak

Kontakt telefoniczny:

  • Lekarze Anestezjolodzy 86 47 75 551
  • Pielęgniarka Oddziałowa 86 47 75 552
  • Pokój pielęgniarek 86 47 75 550

Oddział Intensywnej Terapii

Pielęgniarka oddziałowa - mgr Agnieszka Kryszpiniuk

Kontakt telefoniczny:

  • Lekarz Anestezjolog 86 47 75 542
  • Pielęgniarka Oddziałowa 86 47 75 530
  • Pokój Pielęgniarek 86 47 75 546