Oddział Chorób Wewnętrznych

Koordynator Oddziału:  lek. Bernard Jan Panas - specjalista chorób wewnętrznych,

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Kaczyńska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Numery telefonów: 

  • pokój lekarzy – 86 47 75 422
  • pokój oddziałowej - 86 47 75 477
  • dyżurka pielęgniarek - 86 47 75 456

Opieka medyczna w Oddziale Chorób Wewnętrznych:  

  • lek. Violetta Łabij - specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych;
  • lek Ewa Zwierzyńska - specjalista chorób wewnętrznych;
  • dr n. med. Swietłana Bolińska specjalista chorób wewnętrznych;
  • lek. Dmytro Makonchuk 

W Oddziale Chorób Wewnętrznych realizowane są świadczenia opieki zdrowotnej w zakresach:

  • choroby wewnętrzne;
  • choroby płuc;
  • choroby płuc specjalistyczne.

Oddział Chorób Wewnętrznych posiada salę intensywnego nadzoru kardiologicznego z pełnym wyposażeniem, oraz pracownię badań wysiłkowych. Uczestniczy w programie leczenia ostrego zawału serca prowadzonego przez Klinikę Kardiologii i Zakład Kardiologii Inwazyjnej Akademii Medycznej w Białymstoku przy pomocy pierwotnej angioplastyki wieńcowej w województwie podlaskim. Oddział znajduje się na liście Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację z chorób wewnętrznych na obszarze kraju.