Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych
tel. (86) 477-54-22


Lekarz kierujący
Oddziałem Chorób Wewnętrznych: 
lek. med. Shefa Gul - specjalista chorób wewnętrznych , specjalista kardiologii

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Kaczyńska

 W Oddziale pracują:

lekarze specjaliści:

 • lek. med. Violetta Łabij - specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych;
 • lek. med. Bernard Panas - specjalista chorób wewnętrznych;
 • lek. med. Irena Snarska-Furła- specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych;
 • lek. med. Ewa Zwierzyńska - specjalista chorób wewnętrznych;
 • lek. med. Piotr Jakim - specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych;

pielęgniarki:

 • 7 z tytułem magistra pielęgniarstwa;
 • 9 z tytułem licencjata pielęgniarstwa w tym 5 ze specjalizacja zachowawczą, 2 ze specjalizacja internistyczną, 1 ze specjalizacja paliatywną;
 • 2 starsze pielęgniarki

W Oddziale Chorób Wewnętrznych realizowane są świadczenia opieki zdrowotnej w zakresach:

 • choroby wewnętrzne;
 • choroby płuc;
 • choroby płuc specjalistyczne.

Oddział Chorób Wewnętrznych posiada salę intensywnego nadzoru kardiologicznego z pełnym wyposażeniem, oraz pracownię badań wysiłkowych. Uczestniczy w programie leczenia ostrego zawału serca prowadzonego przez Klinikę Kardiologii i Zakład Kardiologii Inwazyjnej Akademii Medycznej w Białymstoku przy pomocy pierwotnej angioplastyki wieńcowej w województwie podlaskim. Oddział znajduje się na liście Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację z chorób wewnętrznych na obszarze kraju.