centralna sterylizatornia

Pracą Centralnej Sterylizatorni kieruje mgr Justyna Brulińska - kierownik sterylizatorni

Kontakt:

tel. (86) 47 75 513

e-mail: sterylizacja@szpitalwysmaz.pl

Centralna Sterylizatornia jest wydzieloną komórką szpitala stworzoną w celu przeprowadzania dekontaminacji oraz sterylizacji narzędzi, zestawów zabiegowych oraz materiałów opatrunkowych. Posiada dogodną komunikację z blokiem operacyjnym oraz możliwość dostarczania sprzętów z zewnątrz- innych komórek szpitalnych oraz odbiorców zewnętrznych. Dysponuje automatycznymi myjniami- dezynfektorami, myjnią ultradźwiękową oraz 2 sterylizatorami parowymi firmy MMM, obejmującymi programy sterylizacji w 1210- 20 minut oraz 1340- 5 lub 7 minut. Sterylizatornia podzielona jest na 3 strefy: brudną, czystą oraz sterylną, co zapewnia spójny oraz bezpieczny ciąg technologiczny dekontaminacji oraz sterylizacji materiałów zgodny z obowiązującymi normami oraz przepisami prawnymi. Personel Centralnej sterylizatorni posiada wykształcenie niezbędne do pracy w zakresie dekontaminacji oraz sterylizacji. Dzięki stosowaniu właściwych technologii pod kontrolą doświadczonego, fachowego personelu, zastosowaniu profesjonalnych opakowań, wysokiej klasy urządzeń oraz pełnemu monitoringowi procesów dezynfekcji i sterylizacji   gwarantujemy  skuteczność  sterylizacji  i długie   terminy   gwarancji.

  • 7 wrzesień 2016 11:05
  • Drukuj