Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

ADRES: Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem 

              Szpitalna 5; 18-200 Wysokie Mazowieckie;

              skrzydło B; piętro 1

Adres email: laboratorium@szpitalwysmaz.pl

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem jest wpisane do rejestru prowadzonego przez KRDL pod numerem 213 z datą 16-02-2004.

ORGANIZACJA

W strukturze Laboratorium znajduje się: Medyczne Laboratorium Analityczne, Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne, Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi.

Telefony:               

                         REJESTRACJA                     -  86 4775 416

                Pracownia BIOCHEMII                   - 86 4775 437/ czynny całą dobę

                Pracownia MIKROBIOLOGII          - 86 4775 413

                Pracownia IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ - 86 4775 423

Koordynator MLD – mgr Katarzyna Korolko (od poniedziałku do piątku) telefon:  86 4775 439

Z-ca Koordynatora MLD – mgr Agata Sakowicz- specjalista w dziedzinie Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej  

Kierownik Medycznego Laboratorium Mikrobiologicznego- mgr Sylwia Niemyjska - specjalista w dziedzinie Mikrobiologii Medycznej  

Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej – mgr Monika Zagroba - specjalista Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ MLD

MLD świadczy usługi na podstawie skierowania wystawionego przez lekarzy  Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, zlecenia na wykonanie badań laboratoryjnych na podstawie zawartych umów oraz pacjentom prywatnym bez skierowania lekarskiego – odpłatnie.

Wykonujemy badania z zakresu: analityki ogólnej, hematologii, koagulologii, biochemii i immunochemii klinicznej, serologii grup krwi, mikrobiologii i wirusologii.

PUNKTY POBRAŃ MATERIAŁU DO BADAŃ laboratoryjnych znajdują się w:

1. Medycznym Laboratorium Diagnostycznym skrzydło B Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na I-szym piętrze (istnieje możliwość skorzystania z windy- oznaczone przejście do windy pod schodami Głównego Wejścia do Szpitala).                                                                 

Materiał do badań pobierany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-10:00 (z wyjątkiem świąt).

Istnieje możliwość pobrania krwi małym dzieciom.

Badania w trybie pilnym są realizowane w dniu, w którym było wystawione zlecenie na badania laboratoryjne przez lekarza.

2. Ciechanowcu przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Plac Księdza Kluka 4.

Punkt czynny jest w poniedziałki i czwartki w godzinach 07:00-9:00 (z wyjątkiem świąt).

Do godziny 10:00 można odebrać wyniki badań.

W celu wykonania badań na: równowagę kwasowo-zasadową z gazometrią krwi, wapnia zjonizowanego, kwasu mlekowego, badania grupy krwi, testu doustnego obciążenia glukozą należy zgłosić się do Punktu Pobrań materiału do badań laboratoryjnych znajdującego się przy Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Szpitalu.

Wykaz badań wykonywanych przez MLD znajduje się w cenniku badań laboratoryjnych (w załączniku), za wyjątkiem badań ujętych poniżej wszystkie są wykonywane codziennie.

Grafik wykonywania badań specjalistycznych:

PONIEDZIAŁEK

żelazo, fosforany nieorganiczne, HbA1C, PSA total, CEA,  Ca 19-9,            

WTOREK

Toxoplazmoza IgM, Toxoplazmoza IgG, Różyczka (Rubella) IgM,              Różyczka (Rubella) IgG, HCG+β, witamina D całkowita;

ŚRODA

IgE całkowite, Borelioza IgM , Borelioza IgG ,czynnik reumatoidalny RF, ASO, Ca 125, HE4, TEST ROMA,  

CZWARTEK

 

HbA1c,  HIV , p/ciała antyHCV,  p/ciała antyHBS, HBS-Ag; PSA total, CEA, prolaktyna, testosteron

PIĄTEK

żelazo, fosforany nieorganiczne, witamina D całkowita, p/ciała -anty-TPO, p/ciała -anty-TG

UWAGA:

 

Termin wykonania badań: CEA, Ca 19-9, IgE całkowite może ulec wydłużeniu do dwóch tygodni

(bezwzględnie jest wykonywane w każdy pierwszy i trzeci tydzień miesiąca zgodnie z grafikiem badań).

Badania wykonywane u podwykonawców wysyłane są od poniedziałku do piątku  po godzinie 11:00.       

 

Instrukcja przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych jest dostępna w Rejestracji MLD, na stronie internetowej szpitala oraz przesłana zleceniodawcom zewnętrznym.

Pacjenci mogą uzyskać informacje na temat świadczonych usług w formie telefonicznej lub bezpośrednio w laboratorium w okienku rejestracji.

 

Odbiór wyników: za okazaniem dokumentu tożsamości codziennie w dni robocze od godziny 14:00-16:00, bądź za pośrednictwem logowania ze strony internetowej Szpitala Ogólnego w Wysokiem  Mazowieckiem - należy wejść  zakładkę Dla Pacjenta - wybrać z menu po prawej stronie Wyniki Badań, pojawi się adres https://wyniki.szpitalwysmaz.pl/, a następnie uzupełnić pola: Login, którym jest PESEL pacjenta i hasło. Uzyskanie wyników tą droga jest możliwe po podaniu adresu e-mail przy rejestracji, na które zostanie wysłane hasło.

 

POTWIERDZENIE KOMPETENCJI LABORATORIUM

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne zatrudnia 16 diagnostów laboratoryjnych, stale podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, 5 starszych techników analityki medycznej      oraz rejestratorkę medyczną.

Jakość pracy laboratorium jest monitorowana i potwierdzona przez:

- prowadzenie codziennej kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej;

- uczestnictwo w zewnętrznych krajowych i międzynarodowych kontrolach jakości badań laboratoryjnych, które są potwierdzone certyfikatami, świadectwami i zaświadczeniami (COBJwDL, RIQAS, TIQCON, CARESPHERE)

- laboratorium monitoruje kontrole badań zlecanych u podwykonawców.