Dyrekcja

p. o. Dyrektora - mgr Wojciech Łuczaj

tel. 86 4775501

Naczelna Pielęgniarka - mgr Anna Wądołkowska

tel. 86 4775533 

Pielęgniarka Epidemiologiczna - mgr Barbara Niewińska

tel. 86 4775536