Samodzielne stanowiska

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: mgr inż. Piotr Porowski

Numer tel.: (86)  4775451

e-mail: bhp@szpitalwysmaz.pl

Lokalizacja:  Budynek administracyjny piętro II, pokój 210

 

Inspektor ds Obronnych i Rezerw, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej - Marek Wiśniewski

Numer tel.: (86)  4775481

Lokalizacja:  Budynek administracyjny piętro II, pokój 202

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Ślepowroński

e-mail: iod@kancelariarp.pl

Lokalizacja:  

 

Pełnomocnik ds. Pacjenta – mgr Anna Wądołkowska

Numer tel.: (86)  4775533

Lokalizacja: Budynek A, niski parter - pokój Naczelnej Pielęgniarki

 

Czynne w godzinach: 10:00 – 11:00

 

Pielęgniarka Epidemiologiczna - mgr Barbara Niewińska

Numer tel. (86) 4775513

Lokalizacja: Centralna Sterylizatornia

 

Czynne w godzinach: 07:00 - 14:35