Dyrekcja

Dyrektor - lek.med. Mariola Kucharewicz

tel. 86 4775501

Zastępca Dyrektora

ds. administracyjno-ekonomicznych - mgr Wojciech Łuczaj

tel. 86 4775501

Naczelna Pielęgniarka - mgr Anna Wądołkowska

tel. 86 4775533