Dyrekcja

Dyrektor - mgr Bożena Grotowicz

tel. 86 4775501

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa - lek. Marcin Leoniak

tel. 86 4775501

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych - mgr Wojciech Łuczaj

tel. 86 4775501

Naczelna Pielęgniarka - mgr Anna Wądołkowska

tel. 86 4775533 

Pielęgniarka Epidemiologiczna - mgr Barbara Niewińska

tel. 86 4775536