Odział Intensywnej Terapii

Zadaniem 0ddziału Intensywnej terapii jest leczenie Pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, takich jak :

  • Ciężkie zespoły kardiologiczne, np. po nagłym zatrzymaniu krążenia
  • Ciężkie stany pooperacyjne
  • Urazy wielonarządowe i czaszkowo mózgowe
  • Zespoły niewydolności oddechowej
  • Śpiączki różnego pochodzenia
  • Ciężka niewydolność wielonarządowa
  • Ciężkie zakażenia sepsy i wstrząsu septycznego

Anestezjolodzy zajmują się również leczeniem ostrego bólu pooperacyjnego przy pomocy metod inwazyjnych i farmakologicznych.

  • 2 wrzesień 2016 12:54
  • Drukuj