Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem poprzez doposażenie jednostek szpitala

 

W dniu 27 listopada 2017 roku Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem podpisał umowę nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0055/18-00 o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 projektu Nr WND- RPPD.08.04.01-20-0055/18 pn. „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem poprzez doposażenie jednostek szpitala” ;

Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej ;

Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna ;

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Całkowita wartość projektu 1.731.371,79 PLN

Dofinansowanie : 1.471.540,54 PLN , co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych ,

Wkład własny : 259.683,65 PLN , co stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych

Zakres rzeczowy realizacji projektu obejmuje aparaturę medyczną i sprzęt z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych , w tym między innymi - stanowisko do resuscytacji noworodków – lampa do fototerapii statywowa i pieluszkowa – stanowisko do pielęgnacji noworodka z promiennikiem – inkubator zamknięty - łóżko porodowe – elektryczne z możliwością ustawienia w  wielu ergonomicznych dla pacjentek pozycjach  - Łóżko szpitalne elektryczne – elektryczne z możliwością sterowania przez pacjentkę oraz wyposażone w materac z pianki termoelastycznej o właściwościach przeciwodleżynowych  - wózek inwalidzki – ergonomiczny wózek do transportu pacjentek w pozycji siedzącej  - fotele ginekologiczne  wszystkie – nowoczesne, ergonomiczne fotele ginekologiczne wyposażone w regulowane siedzisko, oparcie, podkolanniki oraz podest dla pacjentek ograniczonych ruchowo - stół operacyjny -  elektryczny z możliwością bardzo niskiego obniżenia blatu co ułatwia wejście pacjentek na stół, itp.  Doposażenie istniejących oddziałów oraz poradni w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem   przyczyni się do rozszerzenia zakresu usług medycznych, tym samym ułatwi dostęp do opieki zdrowotnej na wymaganym poziomie. Dostęp ten będzie realizowany na takich samych zasadach dla wszystkich pacjentów bez względu na ich płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek .   Tym samym projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę równości szans.

Inwestycja będzie miała miejsce w Oddziałach Położniczo-ginekologicznym i  Neonatologicznym oraz  Poradni Położniczo-ginekologicznej.

Zakończenie realizacji projektu nastąpi 31grudnia 2019 roku.

 

 

 

 

 

  • 3 grudzień 2019 09:30
  • Drukuj