Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Misją Szpitala Ogólnego w wysokiem Mazowieckiem jest:

"ODPOWIEDZIALNA, PRZY WZAJEMNYM ZAUFANIU , POSŁUGA OSOBIE CHOREJ"

Pragniemy zapewnić naszym Pacjentom nowoczesne standarty diagnostyki i leczenia z jednoczesną troską o ciągłe dążenie do podnoszenia jakości udzielanych przez nas świadczeń zdrowotnych oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Podejmujemy z pełną odpowiedzialnością wszelkie wyzwania, wykorzystując wszystkie dostepne nam metody diagnostyczne i terapeutyczne, nie zapominając o wymaganiach, oczekiwaniach oraz godności naszych Pacjentów, z nadzieją na przywrócenie im zdrowia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów i Personelu, podjeliśmy decyzję o wdrożeniu w naszym Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i zobowiązujemy się do:

  • Ciągłej poprawy jakości świadczonych przez nas usług;
  • Ciągłego doskonalenia stosowanych przez nas metod i standardów leczenia przy wykorzystaniu najnowszych osięgnięć medycyny;
  • Dostarczania wiarygodnych wyników badań, dokładnych, powtarzalnych i porównywalnych;
  • Zapewnienia poufności z zagwarantowaniem przestrzegania praw i interesów Pacjenta;
  • Ciągłego doskonalenia i rozwijania Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
  • Ciągłego podnoszenia kwalifikacji, świadomości oraz zaangażowania personelu w działaniu na rzecz jakości i środowiska;
  • Ciagłego doskonalenia gospodarki odpadami szpitalnymi, ograniczenia zużycia wody i energii elektrycznej;
  • Przestrzegania wymagań zawartych w obowiązujących przepisach prawnych oraz innych wymagań dotyczących naszej organizacji;
  • Zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska, w tym awariom oraz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko.

Najwyższe Kierownictwo Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż Polityka ZSZ znana jest pracownikom, jak też jest publicznie dostępna.

Zapewniamy, iż do zrealizowania powyższej polityki zabezpieczyliśmy odpowiednie środki i zasoby.