OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESIE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ LEKARZA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM