OPIEKA MEDYCZNA DLA DZIECI W CZASIE FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU COVID

W związku z tymczasowym przekształceniem oddziału pediatrycznego w oddział leczący chorych na Covid-19 informujemy, iż opiekę nad dziećmi wymagającymi pomocy lekarskiej sprawują lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Dzieci wymagające hospitalizacji mogą zgłaszać się do najbliższych oddziałów dziecięcych w: Zambrowie, Łapach, Bielsku Podlaskim i Białymstoku (Szpital Wojewódzki).

Natomiast wszystkie stany nagłe, zagrażające życiu (np. utrata przytomności, duszność) mogą całodobowo zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie Lekarz Dyżurny SOR będzie miał możliwość uzyskania konsultacji Lekarza pediatry dyżurującego na oddziale neonatologicznym tutejszego Szpitala.

  • 14 październik 2021 09:55
  • Drukuj