Zasady uczestnictwa osób towarzyszących podczas porodów w czasie epidemii SARS-COV-2

ZASADY UCZESTNICTWA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH KOBIETOM
PODCZAS PORODÓW RODZINNYCH W SZPITALU OGÓLNYM
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM W OKRESIE PANDEMII
SARS-COV-2 (COVID 19)

        W związku z trwającą epidemią COVID 19, mając na uwadze dobro i zdrowie kobiet rodzących oraz personelu medycznego w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem wprowadza się następujące zasady uczestnictwa osób towarzyszących kobiecie rodzącej podczas porodu:

 1. O możliwości wejścia na salę porodową Oddziału Położniczo – Ginekologicznego osoby towarzyszącej kobiecie podczas porodu decyduje lekarz/położna po wstępnej ocenie sytuacji położniczej rodzącej oraz postępu porodu;
 2. Osoba towarzysząca kobiecie rodzącej przebywa na sali porodowej tylko  i wyłącznie w przypadku zaawansowanego porodu;
 3. Położna lub kobieta rodząca zawiadamia telefonicznie osobę towarzyszącą  o możliwości wejścia na salę porodową;
 4. Położna powiadamia również pracownika SOR, podając dane osoby towarzyszącej, która zgłosi się do szpitala celem uczestnictwa w porodzie rodzinnym;
 5. Mąż/partner kobiety rodzącej po wstępnej weryfikacji jego tożsamości w namiocie polowym przed SOR, wypełnia ankietę epidemiologiczną i poddaje się pomiarowi temperatury ciała;
 6. Osoba towarzysząca posiada własną maseczkę ochronną, którą zakłada przed wejściem na teren szpitala;
 7. Przed wejściem na salę porodową osoba towarzysząca myje i dezynfekuje ręce według istniejącej procedury;
 8. Osoba towarzysząca zostaje pouczona o konieczności zachowania zalecanego odstępu bezpieczeństwa epidemiologicznego (ok. 1, 5 – 2 metry) od innych uczestników porodu;
 9. Mąż/ partner kobiety rodzącej przebywa wyłącznie na sali porodowej i stosuje się do wszystkich zaleceń lekarza oraz położnej;
 10. Po porodzie osoba towarzysząca może przebywać na sali porodowej jeszcze około pół godziny;
 11. Po wyjściu z sali porodowej, myje i dezynfekuje ręce, a następnie opuszcza oddział i szpital;
 12. Maseczka ochronna jest zdejmowana po wyjściu ze szpitala;

 

           Ze względu na organizację i warunki lokalowe sali porodowej poród rodzinny jest niemożliwy w sytuacji, kiedy na sali porodowej znajdują się dwie rodzące.

 • 7 wrzesień 2020 15:23
 • Drukuj