Za zasługi dla ochrony zdrowia

"Uczepiłaś czepek za młodu,

choć wiedziałaś, że trud Cię czeka,

bo tajemnica zawodu,

jest troska o ciało i godność człowieka"

- Lilia Sierpińska "Tajemnica zawodu"

W dniu 21 maja 2019 roku podczas Konferencji Pielęgniarstwo w Perspektywie XXI wieku w Łomży wręczono honorowe odznaczenia "Za zasługi dla ochrony zdrowia". Wyróżnienie przyznawane przez Ministra Zdrowia z rąk wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego odebrała Pani Krystyna Jankowska - pielęgniarka oddziałowa oddziału chirurgii urazowo - ortopedycznej.

Odznaczenie jest wyrazem uznania i szacunku za wysiłek włożony w niesienie pomocy i opiekę nad pacjentem. Jest powodem do dumy i satysfakcji z dobrze wypełnionej misji jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi.

Wyróżnionej życzymy wielu dalszych wspaniałych sukcesów zawodowych, wytrwałości, cierpliwości, dużo zdrowia, codziennej radości i pogody ducha. 

red.M. Pabich