Nowoczesne operacje

Nowoczesne operacje w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem

Na zaproszenie Ordynatora Oddziału Chirurgicznego Ogólnego szpitala w Wysokiem Mazowieckiem dr n. med. Jarosława Szymczuka, w dniu 2 czerwca 2016 roku w naszym szpitalu Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński – Kierownik Kliniki Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przeprowadził dwie operacje z wykorzystaniem nowo zakupionego laparoskopu z procesorem 4K.

Przedmiotem jednej operacji było laparoskopowe usunięcie lewej połowy okrężnicy wraz z guzem nowotworowym zagięcia śledzionowego jelita grubego, natomiast drugiej operacji było laparoskopowe rękawowe wycięcie żołądka mające na celu zmniejszenie jego objętości – tj. chirurgiczne leczenie otyłości. Operatorem obu operacji był oczywiście Pan Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński, natomiast przy operacjach asystowali mu nasi lekarze: przy pierwszej dr. Grzegorz Pogorzelski, przy drugiej dr. Kamil Safiejko. Obie operacje miały charakter również szkoleniowy. Nad całością przedsięwzięcia czuwał jego organizator Ordynator dr n. med. Jarosław Szymczuk.

Były to pierwsze tego rodzaju operacje wykonane techniką laparoskopową w historii naszego szpitala.

Opracował: Stanisław Bielski - Dyrektor Szpitala