Ogłoszenie o konkursie ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dokonywania opisu badań tomografii komputerowej