Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

" Pielęgniarstwo jest sztuką sztuk pięknych" - Florence Nightingale

Pielęgniarstwo wymaga opanowania ogromnej wiedzy i wielu umiejętności. Jednak przede wszystkim jest ono najszlachetniej rozumianą formą pomocy drugiemu człowiekowi w chorobie i cierpieniu. Pielęgnowanie chorego to nie tylko odpowiedzialna profesja, to także troskliwość, empatia, bezgraniczna cierpliwość i szacunek do chorego człowieka. To ofiarowywanie mu swojej siły i wiary, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, poszanowanie jego intymności i godności.

10 maja 2019 roku w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem miała miejsce niezwykła uroczystość - świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Dyrektor - Jacek Roleder i Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - Jarosław Rogowski na ręce Pielęgniarek Oddziałowych i Położnej Oddziałowej złożyli życzenia i podziękowali za dotychczasową pracę.

Z  okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim  Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym życzymy, by nigdy nie żałowali  raz wybranej drogi zawodowej, jak również by satysfakcja i radość, jakie bez wątpienia daje możliwość pomocy człowiekowi będącemu w potrzebie, osłodziły niewątpliwe trudy tej pracy. Życzymy wszelkiej pomyślności i zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym, wytrwałości, pogody ducha i szczęścia.

red. M. Pabich