Recertyfikacja

Szpital otrzymał certyfikat na kolejne 3 lata.

W kwietniu 2015 r. po 6 latach od uzyskania certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie usług medycznych, Szpital poddał się audytowi recertyfikacyjnemu. Przeprowadzony został przez zespół audytorów z Biura Certyfikacji PRS z siedzibą w Gdańsku.

Audyt potwierdził zgodność funkcjonującego w Szpitalu od 2009 roku Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001 : 2008 i 14001 : 2004 i Szpital otrzymał certyfikat na kolejne 3 lata. Poświadcza on profesjonalizm udzielanych świadczeń zdrowotnych, pozwalających w pełni sprostać potrzebom i oczekiwaniom naszych Pacjentów.

  • 5 wrzesień 2016 11:53
  • Drukuj