Konferencja podsumowująca realizację projektu „Przebudowa i dostosowanie SOR wraz z lądowiskiem dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem"

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w dniu 16.07.2018r odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Przebudowa i dostosowanie SOR wraz z lądowiskiem dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”, realizowanego w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0122/16 zawartą 12.06.2017r

Całkowita wartość projektu wyniosła 10 313 574,39 zł, z czego maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 5 886 610,55 PLN.

Całkowita kwota dofinansowania ze środków UE w ramach umowy POIS.09.01.00-00-0122/16 wyniosła: 5 003 618,97 zł. Pozostała część wydatków została poniesiona ze środków własnych Szpitala oraz z dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

W wyniku realizacji projektu zrealizowano następujące cele i rezultaty:

- Poprawa strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępności obywateli powiatu wysokomazowieckiego i przebywających na jego terenie innych obywateli kraju do wysokiej jakości świadczeń medycznych w ramach nowopowstałego SOR i lądowiska medycznego.

- Poprawa wyposażenia i funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych i infrastruktury transportu medycznego poprzez remont SOR, budowę całodobowego lądowiska przy SOR oraz zakup wyposażenia dla SOR w Wysokiem Mazowieckiem

- Zwiększenie dostępności obywateli powiatu wysokomazowieckiego i przebywających na jego terenie innych obywateli kraju do wysokiej jakości świadczeń medycznych w ramach nowopowstałego SOR i lądowiska medycznego

- Remont SOR, budowa całodobowego lądowiska przy SOR oraz zakup wyposażenia dla SOR w Wysokiem Mazowieckiem

- ograniczenie regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej,

- podniesienie standardu wyposażenia, a tym samym poprawa standardu jakości usług medycznych,

- rozszerzenie świadczonych usług poprzez zakup dotychczas nieposiadanego sprzętu medycznego,

- zapewnienie szybkiej, profesjonalnej i kompleksowej opieki w sytuacjach zagrożenia życia, dla mieszkańców powiatu i innych potrzebujących

- zwiększenie liczby badań specjalistycznych wykonanych przy użyciu nowego sprzętu medycznego,

- zwiększenie liczby wykonanych operacji i/lub zabiegów w przebudowanych salach operacyjnych,

- zwiększenie liczby wykonanych operacji przy użyciu nowego sprzętu medycznego.

Dzięki realizacji projektu Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem posiada nowe 24 godzinne lądowisko dla śmigłowców oraz niezbędny do świadczenia wysokiej jakości usług medycznych sprzęt i wyposażenie:

Nazwa asortymentu

Ilość

Aparat EKG na wózku jezdnym

2

Bronchofiberoskop

1

Zestaw kardiomonitorów z centralą nadzorczą (kpl) : w tym 4 proste monitory funkcji życiowych, 4 zaawansowane monitory funkcji życiowych i centarala nadzorcza

1

Defibrylator z kardiowersją

2

Kozetka lekarska

12

Lampa zabiegowa jezdna

3

Laryngoskop zestaw

5

Łóżko intensywnej terapii

2

Łóżko na salę obserwacyjną z materacem

4

Myjnia do basenów i kaczek

1

Negatoskop cyfrowy

1

Podgrzewacz płynów infuzyjnych

7

Pompa infuzyjna

18

Pulsoksymetr transportowy

4

Respirator stacjonarno-transportowy

2

Respirator stacjonarny

2

Resuscytator ręczny

6

Rolki do przekładania pacjenta

6

Ssak elektryczny

6

Stelaż na worki na odpady medyczne

12

Stół zabiegowo-operacyjny

2

system ogrzewania pacjenta

3

Szafy/zabudowy medyczne

21

Taboret medyczny bez podparcia

15

Taboret medyczny z podparciem

6

Ultrasonograf z głowicami

1

Waga medyczna

1

wózek anestezjologiczny z wyposażeniem

6

Wózek do transportu zwłok

1

Wózek inwalidzki

8

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem

2

Wózek transportowy

4

Wózek transportowy

2

Wózek wanna

1

Zestaw biurowy (biurko, fotel)

20

Zestaw do szybkiego przetaczania płynów

4

Tomograf 64-rzędowy

1