Informacja dla Mieszkańców Powiatu Wysokomazowieckiego

   W dniu 04 czerwca 2021r nie będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

04 czerwca 2021r. jest dniem dodatkowo wolnym od pracy ustalonym w Szpitalu Ogólnym

w Wysokiem Mazowieckiem w związku z przypadającym w sobotę dniem 01 maja 2021r.

 

Podstawa prawna: art 136 paragraf 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy ( t.j. Dz.U

z 2019r, poz. 1040 z późn. zm. ).