MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

   „Pielęgniarstwo to nauka i sztuka, źródło inspiracji w trosce i służbie drugiemu człowiekowi, oparte na życzliwości, przyjaźni, lojalności, tolerancji i zwykłej ludzkiej dobroci”

                                                                                                                                       Jan Paweł II

12 maja 2020 roku w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w trakcie, którego Dyrekcja wraz z Naczelną Pielęgniarką Szpitala na ręce Pielęgniarek Oddziałowych i Położnej Oddziałowej złożyli najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom i Panom wykonującym te zawody. Podziękowano za pełną ofiarności pracę na rzecz pacjentów Szpitala i ich rodzin, za cierpliwość, uśmiech oraz okazywane serce każdego dnia.