14 sierpnia 2020r nie będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne