Recertyfikacja

Szpital otrzymał certyfikat na kolejne 3 lata.

W kwietniu 2018 r. w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem został przeprowadzony audyt certyfikujący na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001: 2015 i 14001 : 2015 przez zespół audytorów z Biura Certyfikacji PRS z siedzibą w Gdańsku.

Audyt potwierdził zgodność funkcjonującego w Szpitalu od 2009 roku Zintegrowanego Systemu Zarządzania z aktualnie obowiązującymi wymaganiami norm ISO 9001 : 2015 i 14001 : 2015.

Szpital otrzymał certyfikat na kolejne 3 lata. Poświadcza on profesjonalizm udzielanych świadczeń zdrowotnych, pozwalających w pełni sprostać potrzebom i oczekiwaniom naszych Pacjentów.

  • 26 czerwiec 2018 11:13
  • Drukuj