Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego - kolonoskopia