PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM ZAPRASZA!

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ŚWIADCZY OPIEKĘ MEDYCZNĄ DLA DOROSŁYCH I DZIECI

Zapewniamy profesjonalną opiekę doświadczonej kadry medycznej BEZ KOLEJEK!

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

08:00 - 18:00

REJESTRACJA I INFORMACJE DLA PACJENTÓW UDZIELANE SĄ

POD NUMEREM TELEFONU:

86 47 75 450

 

W naszych gabinetach przyjmują:

• specjaliści medycyny rodzinnej

• pediatrzy

• interniści

Świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmują:

 • Badania, porady lekarskie, teleporady.
 • Diagnostykę w zakresie ustalonym przez NFZ (badania laboratoryjne, RTG, USG)
 • Skierowania do poradni specjalistycznych, do szpitala i sanatorium.
 • Szczepienia obowiązkowe.
 • Bilanse zdrowia.
 • Zabiegi pielęgniarskie (m.in. iniekcje, badania EKG, pomiary ciśnienia tętniczego).
 • Opiekę pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej.
 • Promocję zdrowia i działalność profilaktyczną, porady lekarskie dotyczące szczepień zalecanych dla dzieci i dorosłych.
 • Transport sanitarny POZ w nagłych przypadkach – decyzję podejmuje lekarz.
 • Wizyty domowe (wraz z opieką pielęgniarki i położnej) – wszyscy nasi pacjenci mają zapewnioną opiekę w naszej przychodni, a w sytuacjach uzasadnionych także u siebie w domu. Dotyczy to również opieki pielęgniarki i położnej.
 • Płatne wizyty – za wizyty, które nie zostaną przeprowadzone w ramach kontraktu z NFZpłatności można dokonać w kasie szpitala.

 W POZ Szpitala Ogólnego działa punkt szczepień i gabinet zabiegowy − WYKONUJEMY:

 • Szczepienia nieobowiązkowe dla dzieci.
 • Badania laboratoryjne (wyniki dostępne tego samego dnia)
 • Obowiązkowe szczepienia ochronne określone w kalendarzu szczepień, refundowane przez NFZ wraz z kwalifikacją lekarską do szczepienia.
 • Szczepienia dla dorosłych.
 • Demonstracje oraz instruktaże – jak prawidłowo wykonać pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar glukozy i samobadanie piersi.