Jubileusz 60-lecia

Szczególny prezent na jubileusz szpitala

W Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckie 25 września 2014 roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowego budynku, w którym znajduje się blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi oraz salą pooperacyjną, centralna sterylizatornia i szpitalny oddział ratunkowy, z wydzielonym wyłącznie dla karetek pogotowia wjazdem z ulicy Szpitalnej i automatycznie zamykanym podjazdem dla dwóch karetek. Uroczyste otwarcie nowego budynku połączono z obchodami 60-lecia działalności Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem oraz erygowania i pobłogosławienia nowej kaplicy pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą odprawioną w nowej kaplicy szpitala. Msza Święta, w intencji obecnych i byłych pracowników szpitala, odprawiona została przez JE Biskupa Łomżyńskiego Ks. dr Janusza Stepnowskiego oraz Wikariusza Biskupiego Ks. inf. dr Jana Sołowianiuka, Kanclerza Kurii Diecezjalnej Ks. inf. dr Tadeusza śliwowskiego, Proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem Ks. prał. mgr Ryszarda Niewińskiego, Proboszcza parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem Ks. kan. Edwarda Łapińskiego i Kapelana szpitalnego Ks. mgr Andrzeja Chilickiego. Słowo Boże do zebranych wygłosił oraz kaplicę pobłogosławił JE Biskup Łomżyński. Dekret pobłogosławienia nowej kaplicy pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych odczytał Kanclerz Kurii Diecezjalnej Ks. inf. dr Tadeusz Śliwowski, a następnie został on uroczyście wręczony Dyrektorowi Szpitala mgr inż. Stanisławowi Bielskiemu i kapelanowi szpitala Ks. Andrzejowi Chilickiemu. Po zakończeniu Mszy Świętej JE Biskup Łomżyński Ks. dr Janusz Stepnowski w obecności Starosty Wysokomazowieckiego - Bogdana Zielińskiego i Dyrektora Szpitala - Stanisława Bielskiego poświęcił pomieszczenia nowego pomieszczenia kaplicy.

Kolejnym punktem uroczystości było uroczyste otwarcie nowego budynku. Zaproszeni goście zebrali się w pomieszczeniach szpitalnego oddziału ratunkowego. Słowo wstępne do zebranych skierował Starosta Wysokomazowiecki - Bogdan Zieliński. Następnie Dyrektor Szpitala w kilku słowach omówił program funkcjonalny oraz technologię wykonania nowego budynku. Uroczystego otwarcia budynku oraz przecięcia wstęgi dokonali: JE Biskup Łomżyński Ks. dr Janusz Stepnowski, Wiceminister Zdrowia Cezary Rzemek, Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, Poseł na Sejm RP Jacek Bogucki, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Roleder, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jan Stanisław Piętka, Burmistrz miasta Wysokie mazowieckie Jarosław Siekierko, Dyrektor Szpitala Stanisław Bielski. Pan Maciej Żywno - wojewoda Podlaski, na ręce Dyrektora Szpitala, złożył gratulacje wszystkim pracownikom Szpitala z okazji jubileuszu60-lecia działalności Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz słowa uznania za wspaniale zrealizowaną inwestycję, wręczając pamiątkowy dyplom w etui. 

Zaproszeni goście udali się do zwiedzania uroczyście otwartego budynku.

  • 5 wrzesień 2016 09:35
  • Drukuj