Gazele Biznesu 2016

Wyróżnienie dla Szpitala Ogólnego

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem po raz piąty otrzymał statuetkę Gazeli Biznesu.

27 grudnia 2016 roku została opublikowana 17 Edycja Rankingu Gazele Biznesu 2016. Ranking jest zestawieniem najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich polskich przedsiębiorstw.  O tytuł Gazeli Biznesu 2016 mogła ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

  • rozpoczęła działalność przed rokiem 2013 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
  • w roku bazowym 2013 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy od 3mln do 200 mln złotych
  • w latach 2013-2015 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
  • w latach 2013-2015 ani razu nie odnotowała straty
  • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów albo przekazując dane do Coface albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).

O miejscu firmy na liście rankingowej decydował wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat.

Z terenu województwa podlaskiego jesteśmy jednym z dwóch podmiotów leczniczych, któremu przyznano to wyróżnienie, co jest powodem do dumy i zadowolenia z dobrze spełnionej misji szpitala. Jest jednocześnie potwierdzeniem dobrego gospodarowania środkami publicznymi i efektywnego zarządzania podmiotem.

7 lutego 2017 roku podczas specjalnej uroczystości wręczono laureatom statuetki i pamiątkowe dyplomy. Wyróżnienie dla Szpitala Ogólnego odbierała Pani Joanna Siemienkowicz - Pełnomocnik Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.