Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie usług pielęgniarskich anestezjologicznych przy badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego