INFORMACJE DLA PACJENTÓW

INFORMACJE DLA PACJENTÓW SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

               W związku ze zbliżającym się sezonem jesiennozimowym, od dnia 01.10.2020 roku  wprowadza się dla Pacjentów Szpitala, obowiązek pozostawiania w szatni okryć wierzchnich. Szatnia zlokalizowana jest w holu pod schodami do Centralnej Rejestracji.

Ponadto, w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego w Szpitalu, wprowadza się nowe drogi komunikacyjne:

 1. Wejście nr 1 od strony Tomografii Komputerowej dla pacjentów:
 • poradni specjalistycznych,
 • laboratorium,
 • pracowni RTG,
 • pracowni USG,
 • pracowni TK
 • pracowni rehabilitacji,
 • pracowni Holtera
 • pracowni endoskopii
 1. Wejście nr 2 – pod schodami Budynku A - dla pacjentów korzystających z POZ oraz NiŚOZ.
 2. Wejście nr 3 – od strony SOR - dla pacjentów do zabiegów planowych.

WAŻNE!

Pacjent przyjmowany do szpitala na zabieg planowy, przed zgłoszeniem się do SOR zobowiązany jest do badania w kierunku przeciwciał anty Sars-Cov-2 - w tym celu zgłasza się do Laboratorium Szpitalnego w dniu przyjęcia - Wejście nr 1

 1. Wejście nr 4 – budynek B – dla pacjentów Poradni Kardiologicznej.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA PACJENTÓW:

 • Każdy pacjent przebywający na terenie Szpitala zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust przy użyciu maseczek, a także do używania ogólnodostępnych środków dezynfekcyjnych, szczególnie przed wejściem do Szpitala.
 • Pacjenci oczekujący zachowują co najmniej 2 metrowy odstęp, w poczekalni lub na zewnątrz szpitala (np. w samochodzie)
 • O ile to możliwe, należy przychodzić bez osób towarzyszących, punktualnie na wyznaczona godzinę.
 • Znajdujący się przy wejściu dedykowany pracownik szpitala przeprowadza wywiad epidemiologiczny w kierunku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i dokonuje pomiaru temperatury ciała - jeżeli temperatura ciała pacjenta wynosi ≥37,5 st. C, osoba dokonująca pomiaru udzieli informacji o braku możliwości przyjęcia i zaleci pacjentowi odbycie teleporady z lekarzem prowadzącym lub kontakt z lekarzem POZ.
 • Prosimy o rozważne podejście do wywiadu epidemiologicznego, odpowiadanie na pytania zgodnie z prawdą, a w razie jakichkolwiek wątpliwości powiadomienie personelu medycznego, który zweryfikuje stopień ryzyka zakażeniem.

 

Dbajmy wszyscy o nasze wspólne bezpieczeństwo!

 • 29 wrzesień 2020 15:43
 • Drukuj