Zarządzenie Nr 9/01/2019 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Pracowników