Zarządzenie Dyrektora nr 39/07/2018 w sprawie wyborów do Rady Pracowników Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem