Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 2023

W dniu 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA), ustanowiony przez Komisję Europejską w 2008 roku.

W dniach 18-24 listopada 2023 r. obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach.

Celem tych inicjatyw jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności.  W bieżącym roku szczególny nacisk położono na cele określone w przyjętym w czerwcu 2023 roku zaleceniu Rady Unii Europejskiej (2023/C 220/01) w sprawie wzmożenia działań Unii Europejskiej na rzecz intensyfikacji działań w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia „Jedno zdrowie”. Koncepcja „Jedno zdrowie” oznacza podejście zakładające działania na rzecz współpracy wielu dyscyplin lokalnych, na szczeblu krajowym i globalnym w celu osiągnięcia optymalnego zdrowia dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Każdy z nas może być orędownikiem szerzenia wiedzy i zwiększania świadomości w zakresie problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym oporności bakterii na antybiotyki (AMR)!

Pamiętaj, że przeziębienie, grypa, COVID-19 to choroby wirusowe, a antybiotyki nie działają na wirusy, tylko na bakterie!

Podstawowe zasady dotyczące antybiotykoterapii:

- STOSUJ antybiotyki rozważnie,

- PRZYJMUJ tylko te przepisane przez lekarza,

- NIE WYMUSZAJ przepisania antybiotyku przez lekarza,

- NIE PRZERYWAJ terapii antybiotykowej nawet jeśli poczujesz się lepiej,

- NIE STOSUJ antybiotyków pozostałych po wcześniejszych terapiach.

Przeciwdziałaj zakażeniom:

- Często myj lub dezynfekuj ręce,

- Zasłaniaj usta i nos w przestrzeniach publicznych,

- Zachowuj odpowiedni dystans od innych osób.

Poprzez zaangażowanie się w globalne działania kampanii i szerzenie wiedzy na temat problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym oporności bakterii na antybiotyki, możemy mieć wpływ na zmniejszenie tego zjawiska.

W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów zajmuje się Narodowy Instytut Leków, w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pn. „Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025”. Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce, znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” www.antybiotyki.edu.pl.

  • 17 listopad 2023 07:57
  • Drukuj