Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy

11 sierpnia 2018 roku Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie uruchomiło projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. pn.: "Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy". Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Całkowita wartość projektu: 9 593 375,92 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 9 113 238,19 zł.

Głównym celem projektu jest rehabilitacja medyczna i psychologiczna oraz edukacja osób po chorobie onkologicznej w celu umożliwienia im powrotu do pracy. Z uwagi na niski odsetek pacjentów, którzy po chorobie wracają do aktywności zawodowej oraz zwiększającą się zachorowalność  na nowotwory niezbędne są działania informacyjno-edukacyjne i medyczne ukierunkowane na edukację w zakresie profilaktyki III-rzędowej i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Efektem podejmowanych działań będzie powrót do aktywności zawodowej i społecznej pacjentów po chorobie onkologicznej.

Projekt ma objąć wsparciem 4900 mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 20-64, którzy w latach 2016-2020 zachorowali, bądź zachorują na nowotwór złośliwy.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 86 477 54 29

  • 25 wrzesień 2018 10:33
  • Drukuj