Stoisko profilaktyczne Szpitala na Dniach Czyżewa

9 lipca 2023 r. nasze stoisko profilaktyczne gościło na Dniach Czyżewa. Podczas trwania imprezy plenerowej można było dokonać pomiarów parametrów życiowych, przeprowadzone były instruktaże samobadania piersi oraz porady, kiedy należy wykonać badanie przewodu pokarmowego. Przypominano także podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Dziękujemy Pani Burmistrz oraz Urzędowi Miejskiemu w Czyżewie za zaproszenie i przesłane podziękowania.