STOISKO PROFILAKTYCZNE NA DNIACH CZYŻEWA

W dniu 7 lipca 2024 r. nasze stoisko profilaktyczne gościło na Dniach Czyżewa. Podczas trwania imprezy plenerowej można było dokonać pomiarów parametrów życiowych, przeprowadzone były instruktaże samobadania piersi oraz porady, kiedy należy wykonać badanie przewodu pokarmowego. Przypominano także podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Czyżewa za zaproszenie.