CERTYFIKAT ISO

W Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem został  przeprowadzony audyt recertyfikacji na zgodność z wymaganiami norm: ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Audyt potwierdził zgodność funkcjonującego w Szpitalu od 2009 roku Zintegrowanego Systemu Zarządzania z aktualnie obowiązującymi wymaganiami norm ISO. Szpital otrzymał certyfikat na kolejne 3 lata.

  • 21 czerwiec 2024 10:32
  • Drukuj